Klachtenafhandeling

Kwaliteit en klanttevredenheid is waar we naar streven.

Echter, fouten maken is menselijk dus er kan altijd iets gebeuren waar niemand blij van wordt. Maar ook dat lossen we graag snel en goed op! Hoe? Dat lees je op deze pagina:

Indien er een klacht is over een product, service of medewerker van ons, dan kun je dat per e-mail (klantenservice@betonfabriek.nl) aan ons laten weten. Wil je in deze e-mail minimaal de volgende gegevens vermelden?

- naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
- aard en omschrijving van de klacht
- indien het gaat om een product: foto's van de staat van het product
- bestel- en/of factuurnummer
- datum van bestelling
- datum van ontvangst

We reageren binnen 2 werkdagen om je e-mail om te bevestigen dat de klacht is ontvangen en wat onze vervolgstappen zijn. Klachten die toe te rekenen zijn aan onzorgvuldig handelen van Betonfabriek.nl zullen naar redelijkheid en billijkheid worden afgehandeld, altijd in goed overleg met jou. In alle gevallen reageren we binne 14 dagen inhoudelijk om de klacht.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP
te Den Haag (
www.sgc.nl). Ook kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Als er geen consensus wordt bereikt dan kun je de klacht voorleggen aan de 
Geschillencommissie via het Europees ODR Platform